Wat kost een lidmaatschap                                                                                                                                                                                          klein

Lidmaatschap:  €27,50- per jaar,na 1 juli, €41,25 na juni, voor de rest van het jaar, en het opvolgende jaar.
Gezinsleden:     €15,- per jaar ,na 1 juli ,€18,75 Voor de rest van het jaar en het opvolgende jaar.
Jeugdleden:      €5,00 per jaar, na 1 juli ,€7,50 Voor de rest van het jaar en het opvolgende jaar.

U kunt Uw Lidmaatschap bedrag overmaken op :
Bankrekening :   NL08 INGB 0001 0425 29 t.n.v MHSV, Bic nr: INGBNL2A
o.v.v. Lidmaatschap

Met een opzegtermijn van 1 maand voor einde van het kalenderjaar
anders wordt het lidmaatschap stilzwijgend met 1 jaar verlengd.

Wat krijgt U hiervoor

 • Korting op de cursussen die wij geven
 • Ringtraining:                           
 • Gehoorzaamheid:                   
 • KK I & KK II:                           
 • Ringmedewerker:                   
 • Meedoen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert
 • U ontvangt 1 keer per jaar ons Clubblad
 • Op vertoon van Uw Lidmaatschapskaart gratis toegang op de CAC/CACIB
  hondententoonstellingen in het MECC te Maastricht voor beide dagen.
 • Stemrecht op de ALV vergadering
 • Meedoen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert

Online aanmeldingsformulier Lidmaatschap  :

*
*
 - 
*
*

Geeft zich hierbij op als lid van de Honden Sport Vereniging”MHSV” .
Het lidmaatschap is definitief als de betaling is gedaan.
Hij/Zij geeft te kennen zich te zullen houden aan de reglementen en statuten
van de vereniging,en de reglementen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Betaling aan :MHSV o.v.v. Lidmaatschap
ING Bank rek nr: NL08 INGB 000 1042529
Bic nr: INGBNL2A