Kynologie KK1-2

1.kk

Cursus alleen bij voldoende deelname !!

Cursus opzet:

De cursus bestaat uit +/-  18 avonden, .De cursus wordt gegeven in Gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalsraat  25 te Vilt. Docenten zijn een dierenarts, en ervaren kynologen/ras keurmeesters/docenten.

De kosten bedragen € ?,– , voor leden € ?,– korting  (inclusief BTW). De prijs is exclusief verplichte literatuur.
Gelieve het cursusgeld  te betalen bij de inschrijving of bij de eerste les.
O.V.V. cursus KK1 op :   ING rek nr :  NL 08INGB 000.104..25.29

De kosten worden nog bekend gemaakt

Sinds korte tijd heeft de Raad van Beheer een eigen boek uitgebracht voor de cursus KK 1.

Aanmelden en info KK2 , Carla Dusseldorp : carladus@planet.nl

 

Kynologische Kennis 1

Hoofdvakken:

A. De structuur en de werkwijze van de georganiseerde kynologie , opzet van de stamboekhouding,
gang van zake bij expositie’s, algemene bepalingen betreffende hondensport,
wedstrijden en relevante bepalingen,van het tuchtrecht en de bezwaar en beroepsprocedure.
B. Rassenkennis:Herkennen van rassen, plaatsen van rassen in hun rasgroep, land van oorsprong,
ennige kennis omtrent gebruiksdoel,werk/karaktereigenschappen en aanverwante rassen.
C. Voedingsleer:De verschillende nutriënten in de hondenvoeding en hun belang daarin( eiwitten ,
vetten,Koolhydraten,mineralen/spoorelementen,vitamines,water enz…
– Begrippen als energie, stikstofbalans,biologische waarde, voedingswaarde enzv..
– De gevolgen van tekorten en overdosering
– Anatomie van het gebit, spijsverteringskanaal en kennis van zake betreffende de vertering
– Verschillende voedingsmiddelen, wijze van aanbieden, voor en nadelen enzv…
– Afwijkende voedingen, drachtige/zogende teven, pups , opgroeiende honden.
D.Voortplanting:Anatomie mannelijk en vrouwelijk voortplantingsorganen.
– De gehele voortplantingscyclus bij de teef, verschillende periodes, uitwendige verschijnselen en gedrag.
– Normale gebeuren bij dekking en dracht.
– Normale verloop van partus en herkennen van afwijkingen
– Mogelijke hulp bij de geboorte of pasgeboren pups.
– Belang colostrum.
E.Gedragsleer:Verschillende periodes in de groei van een pup( vegetatieve fase enz..)
– Het belang hiervan en hoe er mee om te gaan
– Basisprincipes normaal gedrag
F.Erfelijkheid:Basisprincipes van de erfelijkheidsleer zoals Wetten van Mendel, verschil geno-fenotype,
homo en heterozygoot,dominantie -recessiviteit,incomplete dominantie, mutatie’s, geslachtsgebonden vererving enz…
bijvakken:
G.De in de kynologie gehanteerde terminologie
H.Gezondheidsleer:
– Het voorkomen en bestrijden van de meest voorkomende in-en uitwendige parasieten
– Aantal infectieziekten en hun preventie
– Het herkennen van een ziek dier en het herkennen van anatomische afwijkingen zoals afwijkende
gebitsstanden,staartafwijkingen enz..
I.Verzorging en huisvesting:De verzorging van verschillende vachtstructuren,gebit, nagels, oren en ogen .
huisvestingnormen zoals hervat in waak en heemhondenbesluit
Kynologische Kennis deel 2
( Is niet verplicht maar is wel nodig wanneer men bv keurmeester zou willen worden)
Kynologische Kennis Deel 2 bestaat uit de volgende vakken
Hoofdvakken:
A. Cytologie:
– Algemene opbouw van de cellen
– De bouw en functie’s van verschilende weefsels( dek-klier, bind en steunweefsels, bloed, spieren en zenuwstelsel)
– De werking en belang van DNA en RNA
– De verschillende vormen van celdelingen

B. Anatomie:

– De bouw van het hondenskelet en de benoeming van de onderdelen.
– De gevolgen van deze contructie voor de beweging.
– De opbouw verschillende gewrichtstype en hun gevolgen voor beweging.
– De verschillen in bouw en functie van verschillende spiertype
– De loop van de belangrijkste skeletspiergroepen van voor,-achter-en middenhand , hun functie bij,
beweging en instandhouding van de skelet contructie.

C. Fysiologie:

– De taken van ademhalingstelsel, luchtsamenstelling,anatomie en fysiologie van de luchtwegen en longweefsel.
– Bloed en bloedvatenstelsel, lymphe en lymphe vaten stelsel, taken van het bloed, bloedcellen,samenstelling bloed,
bouw en functie van het hart en bloedvaten, bouw en functie van milt en lymfeklieren.
– Anatomie en fysiologie van spijsverteringskanaal, bek, keelholte, slokdarm, maag en darmen, wijze van,
vertering waaronder de enzymen en enzymatische reactie’s en de rol die darmwand , lever en alvleesklier spelen.
– De anatomie en fysiologie van de belangrijkste uitscheidingsorganen, nieren en lever, overige organen die,
aan de uitscheiding bijdragen, longen, speekselklieren, darmwand en zweetklieren.En de overige functie´s en de lever.
– Bouw en taken van huid en vacht.
– Bouw en taken van het Zenuwstelsel, grote en kleine hersenen, verlengde merg, ruggemerg en perifere zenuwen.
– Taken en functie’s van het autonome zenuwstelsel, raakpunten met het hormoonstelsel
– De anatomie en fysiologie van de zintuigen, oor, oog, evenwichtsorgaan, reuk,-smaak -en tastzintuigen.
– De anatomie en fysiologie van het hormoonstelstel( Hypofyse, schildklieren, bijschildklieren, alvleesklier,
bijnieren en gonaden)De inzicht in de relatie tot, en het belang bij het totale fysiologische gebeuren.
– De fysiologie van de voortplanting, invloed van hormonen op de vrouwelijke cyclus, dracht en geboorte

 D. Erfelijkheidsleer:

– Interactie’s van genen die geen allelen zijn begrippen als complementaire genen, epistatie,
hypostatie,cryptomerie enz..
– Begrippen als koppeling en crossing over, multiple allelen enz
– De vereving van haarkleuren bij de hond.
– De invloed van milieu op fenotype
– Populatie genetica,variabiliteit, kwantitatief en kwalitatief, polygene vererving,erfelijkheidsgraad,genefrenquentie.
– Inteelt,lijnteelt en outcross.
– Natuurlijke en Kunstmatige selectie en hun invloed op het voorkomen van erfelijke gebreken.

Bijvakken:

E. Bewegingsleer:

– Verschillende wijze van voortbeweging) stap, telgang,diagonale draf, soorten van galop enz)
-De ligging en verplaatsing van het zwaartepunt , hoe wordt dit opgevangen bij verschillende gangen.

F. Embryologie:

– Enig begrip van de vroeg-embryonale ontwikkeling van de foetus.( de ontwikkeling van de 3
kiembladen en de differentatie hieruit van de verschillende weefsels en organen.

G. Reglementen:

-Reglementering omtrent het ambt van keurmeester en de gang van zaken op verschillende expositie’s.
Wanneer de KK 2 met goed gevolg is afgelegd mag men deelnemen aan de cursus” Exterieur en  beweging”
Zij die het diploma Kynologische kennis II hebben gehaald, mogen zich inschrijven voor de opleiding.
Exterieur en bewegings leer (E & B ):

A. Theorie:

Theoretische kennis die vereist is om te kunnen oordelen over het uiterlijk en de wijze van voortbewegen van de hond.
Het exterieur, harmonie, gewenste en ongewenste hoekingen, gevolgen voor voortbeweging.
Statisch en dynamisch evenwicht.
Verschillende gangen, afwijkende gangen.
Mechanische aspecten bij de voortbeweging, voortbewegings-energie bij verschillende gangen.
Fysiologie van skeletspieren, contractietypen, vezeltypen.
Verschillende fronten, middenhand, achterhand en de verantwoordelijkheid die de keurmeester kan,
hebben voor de gezondheid van een ras.

B. Praktijk:

Het vermogen om in de praktijk het uiterlijk en de wijze van voortbewegen van een normaal gebouwde hond
te beoordelen en daarvan een keurverslag op te maken.

Boeken:

KK 1
Voor het volgen van de cursus zijn onderstaande boeken nodig:
KK1, van de Raad van Beheer, dit boek is nieuw en volstaat voor de opleiding KK1.
Kynologisch Reglement: van Raad van Beheer, gratis te downlaoden.

KK II
Elementaire Kynologische kennis: van Drs. R. v. d. Molen
De geboorte bij de hond: van Dhr. NaaktgeborenToepoels Puppywijzer: van Gwen Bailey
Honden Encyclopedie van Ester Verhoef.

Cursus kynologische kennis I :

De Raad van Beheer  op Kynologisch Gebied in Nederland geeft kynologen in spé de mogelijkheid een landelijk diploma te behalen waaruit hun basis kynologische kennis blijkt. Zo’n diploma heb je nodig als je keurmeester voor een of meer rassen zou willen worden of als je een kennel wil beginnen.

 Maar ook voor liefhebbers van honden die de basis willen leren van het gedrag en leven van honden is deze opleiding ongelooflijk belangrijk. Met Kynologische Kennis I wordt je de aller­eerste basiskennis verstrekt. In een achttien lessen en enkele herhalingslessen maak je kennis met de wereld van de kynologie. De hond staat wekelijks op dinsdagavond geheel centraal. Met een beamer, powerpointpresentaties, overheadsheets en talloze foto’s en diverse filmpjes draaien wij de hond “binnenste buiten”. Ook over andere rassen leert u het een en ander. De lesstof voor de cursus Kynolo­gische Kennis I bestaat uit:  

Kynologisch reglement          Erfelijkheidsleer (basiskennis)

Rassenkennis                           Kynologische termen

Voedingsleer                            Gezondheid

Voortplanting                          Verzorging en huisvesting

Gedragsleer

De docenten zijn ervaren en kunnen u op een interessante wijze kennis laten maken met de wondere wereld van de kynologie. Elk vanuit hun eigen specialismen nemen zij u mee naar het binnenste van de hond of laten zij u zien waardoor de hond onze beste vriend is geworden.Kent u de Bayerische Gebirgsschweisbrak niet? Geen zorgen, na afloop van de cursussen herkent u ‘m uit duizenden.