Informatie

puppy, agility en GG. gehoorzaamheid.

Het is ook mogelijk, om tussentijds in te stappen.
kleinVoor meer informatie : secretaris@mhsv.nl ,en online inschrijven  klik hier<<<

Kosten per cursus (10 lessen )€ 65,00 inclusief examen.

Bij tussentijdse inschrijving, is slechts cursusgeld verplicht over de,
nog resterende lessen, kosten per les € 6,50 exclusief examen van € 6,50.

De kosten van een cursus, moeten in zijn geheel worden voldaan,
ook bij tussentijdse inschrijvingen.

Locatie: Manege t Rosbeyaart Holstraat 47 te Magraten

—-

KK1-2

Cursus opzet:

De cursus bestaat uit +/-  18 avonden, die vanaf  oktober, elke dinsdagavond gegeven zullen worden. De cursus wordt van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur gegeven in Gemeenschapshuis Cascade, Nachtegaalsraat  25 te Vilt. Docenten zijn een dierenarts, en ervaren kynologen/ras keurmeesters/docenten.

De kosten bedragen € 150,– , voor leden € 10,– korting  (inclusief BTW). De prijs is exclusief verplichte literatuur.
Gelieve het cursusgeld  te betalen bij de inschrijving of bij de eerste les.
O.V.V. cursus KK1 op :   ING rek nr :  NL 08INGB 0001 0425 29

Sinds korte tijd heeft de Raad van Beheer een eigen boek uitgebracht voor de cursus KK 1.

Voor info en aanmelden:  secretaris@mhsv.nl