Inschrijfformulier Clubmatch

Clubmatch MHSV

Inschrijfformulier voor de Clubmatch/Jongehondendag

Eén formulier per hond! Voorkom fouten, raadpleeg  de stamboom of vraag de fokker van uw hond naar de gegevens. Alleen volledig ingevulde formulieren worden geaccepteerd.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Inschrijving van de hond geschiedt in de volgende klasse (één klasse per hond is slecht toegestaan, behoudens klasse 8 en 9) Kruisje zetten in de kolom van uw keuze.

*
*
*

TOTAAL OVER TE MAKEN OP NL08INGB0001042529  O.V.V. Clubmatch,de naam v/d hond en/of NHSB / LOSH nr.

Ik verklaar hiermee dat voor zover hem/haar bekend,  de door hem/haar ingeschreven hond de afgelopen 12 weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden waardoor het gevaar voor besmetting met hondenziekte of enig andere ziekte met besmettelijk karakter te vrezen valt. Hij/zij verklaart tevens de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voordoen op de clubmatch.

Hij/zij verklaart zich door het inzenden van de hond, te onderwerpen aan de bepalingen en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en stelt zich voorts verantwoordelijk voor de schade die door zijn/haar hond aan derde wordt toegebracht.

Hij / zij verklaart voorts geen bezwaar te hebben tegen het verwerken van zijn/haar gegevens per computer uitsluitend voor gebruik door de MHSV (wet op de Privacy).